Prawidłowo przygotowany bankiet

idealny bankiet

Bankiety nie są naszą tradycją. Zwyczaj ten przyszedł do nas z Zachodu, ale w ostatnim czasie przyjmuje się naprawdę znakomicie i to nie tylko na szczeblu prywatnym, ale także na niwie oficjalnej, reprezentatywnej. Nie można oczywiście powiedzieć, że bankiety są nam jakoś specjalnie odległe kulturowo. Ich polskim odpowiednikiem są biesiady, ale oczywiście różnica między tymi dwiema formami przyjęć jest bardzo istotna.

Bankiety

Najważniejsze jest to, że bankiety - wynalazek francuski, są dużo bardziej eleganckie i wystawne od klasycznych biesiad. Łączy jest to, że są organizowane w związku z niecodziennymi wydarzenia z życia prywatnego lub oficjalnego ich inicjatorów. Organizowaniem bankietów zajmują się zazwyczaj specjalne firmy gastronomiczne. Podstawą dla nich były firmy cateringowe, które po prostu dostarczały jedzenie na różne imprezy. Z czasem tak ograniczona usługa przestała być konkurencyjna i konieczne stało się poszerzenie oferty.

Obecnie wyścig o klienta jest bardzo intensywny i można oczekiwać, że firma organizująca bankiet będzie miała dla nas znacznie więcej propozycji związanych usługami dodatkowymi, czyli zwłaszcza wynajęciem i przygotowaniem sali bankietowej, zapewnieniem niezbędnego wyposażenia (porcelana, szkło, elementy dekoracji sali i stołów), a także będzie dysponowała kadrą mogącą obsługiwać gości w czasie bankietu.

Bankiety można podzielić na prywatne i oficjalne

Bankiety prywatne służą przede wszystkim podtrzymywaniu więzi towarzyskich i organizowane są w grupie znajomych czy przyjaciół bądź ludzi połączonych w jakiś inny sposób. Wydarzenia oficjalne są przedsięwzięciami o znacznie większej skali i nastawione są zawsze na cel nadrzędny, dla którego sam fakt zaproszenia gości i podania określonych potraw jest tylko elementem drugorzędnym.

Cel podstawowy może mieć charakter biznesowy i polityczny, a bardzo często tego typu wydarzenia organizowane są tylko po to, by przedstawić sobie w warunkach teoretycznie neutralnych dwoje ludzi. Kryje się za tym oczywiście jakaś dalsza agenda. Ważnymi elementami takich bankietów są zwykle różnego rodzaju przemówienia i toasty.

Bardzo często formalnymi organizatorami bankietów są znane osobistości lub po prostu politycy, chociaż naturalnie to nie oni zajmują się organizacja sensu stricte. To jest zadanie wykwalifikowanych event managerów. To oni dbają o catering, przygotowanie sali i zorganizowanie zaproszeń, czy też o przygotowanie odpowiedniej obsługi kelnerskiej. Kwestie związane z gośćmi pozostają całkowicie poza ich wpływem.

coctaile na bankietWyróżniamy 3 rodzaje bankietów:

  • stojące (nieformalne),
  • siedzące (najbardziej oficjalne)
  • mieszane (zwykle biznesowe lub półoficjalne)

Specjalnym typem bankietu są też tak zwane cocktail party, na których goście powinni krążyć po sali i zawierać jak najwięcej znajomości. Obowiązkiem gospodarza jest powitanie i pożegnanie każdego gościa. Mniej formalne bankiety to wydarzenia popołudniowe, które trwają zwykle od 16:00 do 18:00. Bankiety najwyższej rangi mają często charakter mieszany (obejmują kolację) i zaczynają się o godzinie 20:00. Obowiązują na nich oficjalne zaproszenia, które należy potwierdzić.